30 Mart 2016 Çarşamba

Lehçede Durum Dilbilgisi (Case Grammar) ve Çoğul Yapma Yöntemleri (3. Bölüm - Kısım 2)

Merhaba Arkadaşlar!
Önceki blogumda "Yönelme durumu" hakkında kısaca bilgi vermiştim. Bugün de " -e halinin(yönelme durumunun)" tekil ve çoğul formunun nasıl olduğunu ve onların çoğul yapma yöntemlerini göreceğiz.

Yönelme Durumun Tekil Biçimi

1-) Eril İsimler:

Eril isimler genel olarak yönelme halinde "-owi" ekini alırlar. Bazıları da "-u" ya da "-y" ekini alabiliyorlar.

a) "-owi" eki

Eril isimlerin çoğu "yönelme halinde"  bu eki kullanıyor. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Dom -- Domowi --> Ev -- Eve
Syn -- Synowi --> Oğul -- Oğla
Student -- Studentowi --> Öğrenci -- Öğrenciye
Polak -- Polakowi --> Leh -- Lehe
Stół -- Stółowi --> Masa -- Masaya
Wujek -- Wujkowi --> Amca -- Amcaya  <-- Ünlü düşmesine dikkat!

Not 1: Daha önceki konularda bazı eril isimlerdeki ünlü harfler, takı aldığı zaman "ünlü değişmesi" olabileceğini görmüştük. Unutan arkadaşlarımız varsa onları hatırlatmak için aşağıya değişime uğrayan bazı ünlüleri yazıyorum. Lütfen onları ezberleyelim:

<--> -ę  ya da -e ;
<--> -o olur.

Kısa bir hatırlatmadan sonra örneklere devam edelim:
Mąż -- Mężowi --> Koca -- Kocaya <-- Ünlü değişimine dikkat!
Pokój -- Pokojowi --> Oda -- Odaya <-- Ünlü değişimine dikkat!

Not 2: Bazı eril isimlerin sonundaki ünsüz harfler-- özellikle tek tırnaklı olanlar--  "yönelme hali" eki alındığında onlar değişime uğrar (yani sadeleşir) ve "-i" alır;  bazı durumlarda harf düşmesi olabilir:

--> -ciowi  ,   --> -niowi   ,   --> -siowi   
olur. Bunu daha iyi anlamanız için örnekleri inceleyelim:

Koń -- Koniowi --> At -- Ata
Uczeń -- Uczniowi --> Çırak -- Çırağa <-- Ünlü düşmesine dikkat!
Gość -- Gościowi --> Konuk -- Konuğa

b) "-u" eki:
Bazı eril isimler  "yönelme halinde"  "-u" takısı alabiliyor:

Kot -- Kotu --> Kedi -- Kediye
** Ojciec -- Ojcu --> Baba -- Babaya
Brat -- Bratu --> Kardeş -- Kardeşe
** Pies -- Psu --> Köpek -- Köpeğe

2-) Dişil İsimler

Dişil isimler genel olarak "yönelme halinde "  "-e" ya da "-ie" eki alabilir. Bazıları da " -y ya da -i" ekini alırlar. Tabi bu kuralın istisnaları olacağını da unutmayınız.

* Yapılış Formülleri

*** Önce dişil ismin sonundaki "-a" harfi atılır ve sonra:

a) Dişil ismin sonu "-e" ya da "-ie"eki alanlar:
ch --> sz -e ---> -sze 
g --> dz -e  ---> -dze
k --> c-e  ---> -ce

Droga -- Drodze --> Yol -- Yola
Potęga -- Potędze --> Güç -- Güce
Córka -- Córce --> Kız çocuk -- Kız çocuğa
Blacha -- Blasze --> Metal sac -- Metal saca

İpucu: Arkadaşlar, dişil ismin "yönelme halindeki"  "-ie" takısını alma konusunu daha iyi anlamanız için Lehçedeki bazı ünsüz harflerini ve onlara ek alışında ortaya çıkan değişiklilikleri ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Gelin beraber onları ana hatlarıyla öğrenelim. Daha detaylı bilgi için lütfen diğer kaynaklara bakınız arkadaşlar:

* b, f, m, p, w --> aynen alınır +ie

Lampa  -- Lampie --> Lamba -- Lambaya
Mama -- Mamie --> Anne -- Anneye
Choroba -- Chorobie --> Hastalık -- Hastalığa


*d --> dzi / dź ,             n --> ni / ń ,              s --> si / ś ,    
t --> ci /ć ,                    z --> zi / ź ,             zd --> ździ / źdź

Rata -- Racie  --> Taksit -- Taksite
Sosna -- Sośnie --> Çam -- Çama


* ł --> l ,  r --> rz ,   st --> ści
Szkoła -- Szkole --> Okul -- Okula


b) Dişil ismin sonu "-y" ve "-i"eki alanlar:

* c, cz, dz, dż, sz, rz, ż --> Aynen kalıyor + y

Aşağıdaki örnekleri görelim:

Burza -- Burzy --> Fırtına -- Fırtınaya
Noc -- Nocy --> Gece -- Geceye

* "-ja" ya da "-ia" ile biten yabancı kökenli dişil isimler --> yönelme halinde sonu "-i" takısını alır.

Lekcja -- Lekcji --> Ders -- Derse
Historia -- Historii --> Tarih -- Tarihe

İstisnalar: Myśl -- Myśli --> Fikir -- Fikre

3-) Nötr İsimler

Nötr isimler çoğunlukla yönelme halinde, sonu" -um " ile biten yabancı kökenli nötr isimler hariç, "-u" takısını alırlar:

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Miasto -- Miastu --> Şehir -- Şehre
Krzesło -- Krzesłu --> Sandalye -- Sandalyeye
Okno -- Oknu --> Pencere -- Pencereye
Serce -- Sercu --> Kalp -- Kalbe
Zadanie -- Zadaniu --> Görev - Göreve
Mieszkanie --  Mieszkaniu--> Apartman -- Apartmana

İpucu: Arkadaşlar, dikkat ederseniz nötr isimin sonu "-o, -e ve -ie" bitenler, "-u" takısı alıyor.

İstisnalar: İmię -- İmieniu --> İsim -- İsme
Dziewczę -- Dziewczęciu --> Genç kız -- Genç kıza

** Nasıl Çoğul Yapılır?

Yönelme Halinin Çoğul Biçimi

*Lehçedeki üç isim türü, yönelme halinde istinasız "-om" çoğul takısını alır. Leh arkadaşıma göre, bazı isimler çoğul eki alındığında duruma göre ünlü - ünsüz harf değişikliği olabilir ama bu kural çok fazla bozulmaz. Beraber aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Syn -- Synom --> Oğul -- Oğullara
Student -- Studentom --> Öğrenci -- Öğrencilere
Pies -- Psom --> Köpek -- Köpeklere <-- Ünlü değişimine dikkat!
Kot -- Kotom --> Kedi -- Kedilere
Mąż -- Mężom --> Koca -- Kocalara <-- Ünlü değişimine dikkat!

Babcia -- Babciom --> Nine -- Ninelere
Kuchnia -- Kuchniom --> Mutfak -- Mutfaklara
Koń -- Koniom --> At -- Atlara <-- Ünsüz değişimine dikkat!

Gość -- Gościom --> At -- Atlara <-- Ünsüz değişimine dikkat!
Okno -- Oknom --> Pencere -- Pencerelere
Muzeum -- Muzeom --> Müze -- Müzelere
Książka -- Książkom --> Kitap -- Kitaplara

Konuyu burada bitiriyorum. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen Leh(Polonyalı) arkadaşlara ya da Google'a  sorunuz. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle sonraki blogum yazısı gecikebilir. Kendinize iyi bakınız! Yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle Allaha emanet olunuz arkadaşlar! İyi çalışmalar!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Not: Arkadaşlar! Burada Lehçe sözcüklerin Türkçe okunuşu yaklaşık olarak verilmiştir. Bazı okunuşlar yanlış olabilir. Konularda varsa ifade ya da cümle için eksiklikler, eksik olanları tam yazıp, yanlış olanları düzeltip güncelleyeceğim. Lehçe ve Türkçe cümle kuruluş yanlışım ya da imla hatası olursa;  gözden kaçırdığım bir şey olursa;  önerileriniz veya eleştirileriniz varsa, lütfen buraya yazınız. Sizlerden alacağım öneri ve görüşlerinden yararlanarak bu bloğumu daha iyi yazacağım ve ona göre güncelleyeceğim. İlgilinize teşekkür ederim.

Note: I write this blog for my hobby. Friends! If I do something wrong in Polish lessons- for instance, words, sentences, and conversations... etc, please warn or tell me. If you have any opinions, wishes, about this Polish lessons, please tell me them. Your opinions are very important for me. Thanks for your interest.

Lehçede Durum Dilbilgisi (Case Grammar) ve Çoğul Yapma Yöntemleri (3. Bölüm - Kısım 1)(Konu54)

Merhaba Arkadaşlar!

Bugün blogumda ilk kez bir şeyi gerçekleştiriyorum. Blogun konusunu sadece bir kez yardım olsun diye Leh arkadaş Sylwia hazırladı. Ben de çeviriyi tarzıma uygun olarak adapte ettim. Çeviriden çıkan bazı yanlışlarım varsa affola...

Blogumun önceki bölümde Lehçede durum bilgisindeki üç cins isim için "-in Halini (İyelik Durumu)" öğrenmiştik. Bu konuda Lehçede hallerden biri olan "-e Halini (Yönelme Durumunu)" ve onları nasıl çoğul yapılır hep beraber görelim arkadaşlar:

(Not/Note: Bu konuda bana yardımcı olan Sylwia'ya çok teşekkür ederim! / I thank to Sylwia who helped me. I'm really grateful to you for all your help. I'll miss you...)

3) -e Hali (Yönelme Durumu) --> Celownik - The Dative Case

Sorusu: Czemu? Komu? -->  Neye? Kime?

a) Bir fiilin dolaylı nesnesini göstermek için kullanılabilir. Arkadaşlar, dilimiz Türkçedeki "dolaylı tümleç" gibi düşünebilirsiniz:

Kup mi coś. -->  Bana bir şey al.   <--(Tam karşılığı "bana bir şey satın al") 

Slywia daje kotu mleko -->  Slywia kediye süt veriyor.

Dominika daje kredkę matce  -->  Dominika (bir) anneye renkli kalem veriyor.

*Arkadaşlar dikkat ederseniz "yönelme durumu" genellikle geçişli fillerde kullanılabilir.

b) Bazı fiillerden sonra kullanabilir:

Yönelme durumunu alan bazı fiiller:

Przypominać   -->   (Bir şeyi) hatırlatmak
Przebaczyć   -->   Affetmek
Opowiadać   -->   Anlatmak
Darować / podarować   -->   Bağışlamak
Podobać się   -->   Beğenmek, memnun olmak, hoşlanmak

Płacić   -->   Birine ödeme yapmak
Pożyczać/pożyczyć   -->   Borç vermek
Odpowiadać   -->   Cevap vermek
Mówić  -->   Demek, söylemek
Życzyć   -->   Dilemek

Zdawać się  -->   Görünmek, gibi gelmek
Pokazywać   -->   Göstermek
Ufać/zaufać   -->   Güvenmek
Wierzyć/uwierzyć   -->   İnanmak
Zazdrościć  -->   Kıskanmak
Radzić/poradzić  -->   Önermek, tavsiyede bulunmak

Przeszkadzać/przeszkodzić  -->   Rahatsız etmek
Dziwić (się)  -->   Şaşırmak
Smakować   -->   Tatmak
Gratulować  -->   Tebrik etmek
Dziękować / podziękować   -->   Teşekkür etmek
Dawać / dać   -->   Vermek
Pomagać/pomóc   -->   Yardım etmek
Pisać / napisać   -->   Yazmak

c) Yardım edilen kişiyi, bir şeyin alıcısını gösteren; ilgi, güven ve kutlama konusu olan ifadelerde kullanılabilir:

Nie ufam Ci bezgranicznie. --> Sana tam güvenmiyorum.

Dziękuję Ci za pomoc. --> Yardımın için teşekkür ederim.

Często pomaga rodzicom --> Aileme yardım ediyorum.

Życzę Wam zdrowia i szczęścia w Nowym Roku. --> Yeni yılda size sağlık ve mutluluk(lar) dilerim.

d) Duyguları ve vücutta hissedilen fiziksel durumunu ifade etmek için kullanılabilir:

Nudzi mi się.  --> Sıkıldım.

Zimno / gorąco mi. --> Soğuk/sıcak hissediyorum <- Tam karşılığı: Bana soğuk/sıcak (geliyor)

Chce mi się spać --> Uyumak istiyorum

e-) Dzięki (-in sayesinde), ku (-a, -a doğru), przeciw(ko)(- e karşı) ve wbrew (aksine, tersine, -e rağmen) edatlardan sonra kullanılabilir:

Wbrew zakazowi wyszedł z domu --> Baskıya karşı evi terk etti. <-- Dilimize uygun olarak çevirdim.

Idę ku tobie --> Sana geliyorum.

İpucu 1: Arkadaşlar, Leh (Polonyalı) arkadaşımın anlattığına göre yukarıda e şıkkında anlattığım Dzięki, wbrew ... vs gibi edatlardan sonra gelen zamirleri ayrıca öğrenmeniz gerekliymiş. Lehçeyi öğrenenler bazen bu kısımda hata yapabiliyorlarmış. Gelin beraber onları öğrenelim ve ezberleyelim:

Tekil
Mnye --> Bana
Tobie --> Sana
Niemu --> Ona (Erkek, nesne ve hayvanlar için)
Niej --> Ona (Kadınlar için)

Çoğul
Nam --> Bize
Wam --> Size
Nim --> Onlara

-----------------------------------------------------------

İpucu 2: Arkadaşlar, Lehçede Yönelme durumu için kullanılan yönelme zamirlerini öğrenelim ve lütfen onları ezberleyelim:

Tekil
Mi --> Bana
Ci --> Sana
Mu --> Ona (Erkek, nesne ve hayvanlar için)
Jej --> Ona (Kadın)

Çoğul
Nam --> Bize
Wam --> Size
im --> Onlara

Uyarı: Arkadaşlar! "Mi, ci ve mu" işaret zamirleri tek başına cümlenin başında başlayamazlar ve bazen de tek başına kullanılamaz. Böyle durumlarda:

Mi --> Mnye
Ci --> Tobie
Mu --> Jemu

olur ve  cümlelerde bu şekilde kullanılırlar. Konuyu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Wierzę ci --> Sana inanıyorum.

Tobie nie wierzę --> Sana inanmıyorum.

Konuyu burada bitiriyorum. Konunun 2. kısmında " -e halinin(yönelme durumunun)" tekil ve çoğul formun nasıl olduğunu ve nasıl yapılacağını öğreneceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle Allaha emanet olunuz arkadaşlar! İyi çalışmalar!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Not: Arkadaşlar! Burada Lehçe sözcüklerin Türkçe okunuşu yaklaşık olarak verilmiştir. Bazı okunuşlar yanlış olabilir. Konularda varsa ifade ya da cümle için eksiklikler, eksik olanları tam yazıp, yanlış olanları düzeltip güncelleyeceğim. Lehçe ve Türkçe cümle kuruluş yanlışım ya da imla hatası olursa;  gözden kaçırdığım bir şey olursa;  önerileriniz veya eleştirileriniz varsa, lütfen buraya yazınız. Sizlerden alacağım öneri ve görüşlerinden yararlanarak bu bloğumu daha iyi yazacağım ve ona göre güncelleyeceğim. İlgilinize teşekkür ederim.

Note: I write this blog for my hobby. Friends! If I do something wrong in Polish lessons- for instance, words, sentences, and conversations... etc, please warn or tell me. If you have any opinions, wishes, about this Polish lessons, please tell me them. Your opinions are very important for me. Thanks for your interest.

2 Mart 2016 Çarşamba

Lehçede Durum Dilbilgisi (Case Grammar) ve Çoğul Yapma Yöntemleri (2. Bölüm - Kısım 2)

Merhaba Arkadaşlar!

Blogumun 2. kısmında iyelik hali'nin nasıl yapılacağı ve çoğul ekini alınacağını göreceğiz. Arkadaşlar, konuyu ana hatlarıyla anlatacağım. Daha detaylı bilgi için lütfen internette Lehçe dilbilgisi sitelerine bakınız veya Leh(Polonyalı) arkadaşlara onu sorabilirsiniz.
(Not/Note: Bu konuda bana yardımcı olan Dorota ve Karolina'ya teşekkür borç bilirim :) / I thank to Dorota and Karolina who helped me and had big patience for the subject of my blog:))
 
Nasıl Yapılır?
İyelik Halinin Tekil Durumları:
1-) Eril İsimler:
Eril isimler genel olarak iyelik halinde "-a" ya da "-u" ekini alırlar.
** Eğer eril canlı isim -örneğin insanlar ve hayvanlar-  varsa --> daima "-a" ekini alır;
** Eril cansız isim varsa --> "-a" ya da "-u" ekini alırlar.
 
 
Uyarı: Arkadaşlar, bazı kaynaklara göre bazı eril cansız isimlerin "iyelik halinde" kullanılacağı eklerini gösteren kurallar ne yazık ki tam net değilmiş. Bu yüzden hangi isimler ne eki alıyorsa, onları o halde ezberlemenizi tavsiye ediyorlar.
Aşağıdaki bazı eril isimlerin tekil iyelik hallerini ekiyle birlikte inceleyelim:
Brat --  Brata -> Kardeş, ağabey.
Poeta -- Poety -> Şair, ozan
Kot -- Kota -> Kedi
Dom -- Domu -> Ev
---------------------------------------------------------------------------- 
İpucu 1: Bazı eril isimlerin sonu
"-ek" ile biterse --> ekli hali "-ka";
"-ec" ya da "-iec" --> "-ca";
"-er" ya da "-ier" --> "-ra";
"-es" ya da "-ies" --> "-sa";
"-niec"  --> "-ńca" ;
"-ść" --> "-ścia"  olur. Bu kuralın istisnaları olabileceğini unutmayınız arkadaşlar!
 
Aşağıdaki örnekleri görelim:
Gość -- Gościa  -> Misafir
Widelec -- Widelca -> Çatal
Pies -- Psa -> Köpek
Ojciec -- Ojca -> Baba
 
İpucu 2: Bazı eril isimlerin sonundaki ünsüz harfler "iyelik hali" eki alındığında onlar değişime uğrar (yani sadeleşir) ve "-i" harfini alır :
--> -ci   ,   --> -ni   ,   --> -si
---------------------------------------------------------------------------- 
 
2-) Dişil İsimler:
* Dişil isimler genel olarak iyelik halinde "-y" ekini alırlar.
Siostra -- Siostry -> Kızkardeş, abla
 
 
** Dişil isimlerin sonu -->
 
a) -c, -ca -cz, -cza; -rz, -rza; - sz, -sza; -ż, -ża ile biterse --> ekli hali "-y" olur.
 
Ulica -- Ulicy -> Sokak
 
Noc -- Nocy -> Gece
 
b) Sondan ikinci harfinde -b, -ć, -ch/h, -dź, -f, -g, -k, -l, -m, -ń, -p, -ś, -w, -ź  ünsüzler varsa--> ekli hali "-i" olur.
 
Kość -- Kości -> Kemik <- Ünsüz değişimine dikkat!
 
Sala -- Sali -> Oda
 
** Babcia -- Babci --> Büyükanne <- Ünlü düşmesine dikkat ediniz arkadaşlar
 
** Ziemia -- Ziemi --> Dünya
 
** Kasia -- Kasi --> Kasia
 
c) -ka ve -ga ile biterse --> ekli hali "-i" olur.
 
Not: Arkadaşlar yukarıdaki b şıkkında anlattığım kuralın benzerliğine dikkat ediniz.   
 
Szklanka -- Szklanki  -> Bardak
 
Droga -- Drogi -> Yol
 
** Yabancı kökenli dişil isimler, isim sonunda "-ii ya da -ji" takısını alırlar:
 
Melodia -- Melodii -> Melodi
 
Historia -- Historii -> Tarih
 
Telewizja -- Telewizjii -> Televizyon


3-) Nötr İsimler:
 
Nötr isimler genel olarak iyelik halinde "-a" ekini alırlar.
 
Aşağıdaki bazı nötr isimlerin tekil iyelik hallerini ekiyle birlikte inceleyelim:
 
Krzesło -- Krzesła -> Sandalye
 
Okno -- Okna -> Pencere
 
Morze -- Morza -> Deniz
 
 
** Bazı nötr isimlerin sonu -->
 
a) "-ę " ile biterse --> ekli hali "-ęcia" olur.
 
Zwierzę -- Zwierzęcia -> Hayvan
 
b) "-ię " ile biterse --> ekli hali "-enia" olur.
 
im -- imienia -> İsim
 
c) "-um" ile biterse --> değişmez, aynı kalır.
 
Muzeum --Muzeum --> Müze
 
Centrum -- Centrum --> Merkez
 
 
İyelik Halinin Çoğul Durumları:
 
1-) Eril İsimlerin Çoğulu:
 
Eril isimlerin iyelik halinin çoğulu sondaki harfe göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak "-ów" takısını alır, bazıları -i, -y takısını alırlar ve bazıları takı almadan yapılabiliyor. Aşağıdaki kuralları iyice inceleyiniz:
 
* Eril isimin sonunda  " b, ch/h, d, f, g, k, ł, m, n, p, r, s, t, w, z" harfi varsa  --> "-ów " takısı alır.
 
Bunu daha iyi anlamanız için aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
 
Ptak -- Ptaków -> Kuş
 
Wujek -- Wujków -> Amca
 
Dom -- Domów -> Evler
 
Stół -- Stołów  -> Masa
 
 
** Ulus isimlerinde eril isim formatı olarak çoğu zaman bu "-ów"  takısı kullanılıyor. Bunların istisnaları olabileceğini unutmayınız:
 
Polak -- Polaków --> Leh, Polonyalı
 
Anglik -- Anglików -> İngiliz
 
İstisnalar:
 
Niemiec -- Niemców -> Alman ;
 
Rosjanin -- Rosjan -> Rus
 
Słowianin -- Słowian -> Slav
 
 
* Eril isimin sonunda "b, ć, ch/h, dź, f, g, j, k, l, m, ń, p, ś, w, ź " harf(ler)i varsa --> "-i " takısı alır.
 
Kamień -- Kamieni  -> Kaya, taş <- Ünsüz değişimine dikkat!
 
Gość -- Gości -> Misafir  <- Ünsüz değişimine dikkat!
 
Koń -- Koni -> At  <- Ünsüz değişimine dikkat!
 
Hotel -- Hoteli -> Otel
 
Uyarı: Bazı eril isimlerdeki ünlü harfler, takı aldığı zaman "ünlü değişmesi" olabilir:
 
-->   ya da -e ;
 
--> -o olur.
 
Aşağıdaki örnekleri beraber inceleyelim arkadaşlar:
 
Gołąb -- Gołębi -> Güvercin
 
Mąż -- Mężów -> Koca <- Başka bir örnek gösterdim.
 
***Arkadaşlar! Bu yukarıdaki kuralı mutlaka ezberleyiniz. Çünkü ileriki ve benzer konularda karşınıza çıkacaktır.
 
Bazı istisnalar:
 
* Ojciec -- Ojców -> Baba
 
* Miś -- Misiów -> Ayı
 
* Dzień -- Dni -> Gün
 
 
* Eril isimin sonunda "c, cz, dz, dż, rz, sz, ż " harf(ler)i varsa --> "-y" takısı alır.
 
Klucz -- Kluczy -> Anahtar
 
Malarz -- Malarzy -> Ressam; boyacı
 
Not: Arkadaşlar, eril isimlerin iyelik halinin çoğulu yapma konusunu özetleyerek yazmaya çalıştım. Yukarıda anlattığım kuralların istisnaları olacağını sakın unutmayınız.  
 
2-) Dişil İsimlerin Çoğulu:
 
Not: Konuya başlamadan önce lütfen aşağıdaki daha önce yazdığım bazı kuralların tekrarını inceleyiniz!
 
** -ć <---> -ci   ,   <---> -ni   ,   <---> -si  
 
**  <--->   ya da -e ;          <---> -o

* Dişil isimlerin çoğulu iyelik durumunda eki yoktur. Yani genel olarak ek almazlar. Dişil isimlerin iyelik halinin çoğulu yapmak için önce ismin sonundaki "-a" harfi düşer ve bazı durumlara göre ünlü ya da ünsüz harf değişimi yapılabilir:
 
Kobieta -- Kobiet -> Kadın
 
Gazeta -- Gazet -> Gazete
 
Ulica -- Ulic -> Sokak

* Siostra -- Sióstr -> Kızkardeş, abla <- Ünlü değişikliğine dikkat ediniz arkadaşlar.

* Książka -- Książek -> Kitap


Bazı dişil ismin sonu "c, cz, dz, dż, rz, sz, ż" ile biterse --> "-y" takısı alır:

Noc -- Nocy -> Gece

Mysz -- Myszy -> Fare


*Sonu "-i" ya da "-ia" ile bitenler --> sondaki harf düşer ve durumuna göre sondaki ünsüz harf değişimi olabilir:

Pani -- Pań -> Genç kız

Ciocia -- Coić -> Teyze, hala

Ziemia -- Ziem -> Dünya

* Cukiernia -- Cukierni -> Şeker dükkanı

* Kuchnia -- Kuchni -> Mutfak


* Bazı dişil isimin sonunda "b, ć, ch/h, dź, f, g, j, k, l, m, ń, p, ś, w, ź " harf(ler)i varsa --> "-i " takısı alır.

Kość -- Kości  -> Kemik

Odpowie -- Odpowiedzi -> Cevap

* Yabancı kökenli dişil isimler "-i" takısı alırlar:

Historia -- Historii -> Tarih

Lekcja -- Lekcji -> Ders

Stacja -- Stacji -> İstasyon

Not: Arkadaşlar, dişil isimlerin iyelik halinin çoğulu yapma konusunu özetleyerek yazmaya çalıştım. Yukarıda anlattığım kuralların istisnaları olacağını sakın unutmayınız. 

3-) Nötr İsimlerin Çoğulu

*"-o ya da -e" ile biten nötr isimler,  iyelik halinde aynı dişil isimlerdeki gibi çoğul eki almazlar. Nötr isimlerin iyelik halinin çoğulu yapmak için önce ismin sonundaki "-o" ya da "-e" harfi düşer ve bazı durumlara göre ünlü ya da ünsüz harf değişimi yapılabilir:

Piwo -- Piw -> Bira

Serce -- Serc -> Kalp

Nazwisko -- Nazwisk -> Soyadı

*Święto -- Świąt -> Tatil <- Ünlü değişikliğine dikkat ediniz arkadaşlar.

*Okno  -- Okien -> Pencere <- Ünlü değişikliğine dikkat ediniz arkadaşlar.

*Jajko -- Jajek -> Yumurta <- Ünlü değişikliğine dikkat ediniz arkadaşlar.

*Pole -- Pól  -> Tarla

*Cło -- Ceł -> Gümrük vergisi

*Krzesło -- Krzeseł -> Sandalye

* Nötr ismin sonu "" ile biterse -->  "-ąt" takısı alır:

Zwierzę -- Zwierząt -> Hayvan

İstisnalar:  imię -- imion -> İsim


*Nötr ismin sonlarında "-ni" harfi varsa --> sonu " " olur:

Mieszkanie -- Mieskań -> Daire, apartman dairesi


*Yabancı kökenli nötr isimler(sonu "-um " ile bitenler) --> sonu -ów ile biter:

Muzeum -- Muzeów -> Müze

Not: Arkadaşlar! Yukarıda nötr isimler için anlattığım kuralların istisnaları olabileceğini sakın unutmayınız.

Konuyu burada bitiriyorum. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen Leh(Polonyalı) arkadaşlara ya da Google'a  sorunuz. Konunun bir kısmını onların yardımıyla yaptım. Baharın gelmesiyle birlikte işlerim yoğunlaşacağı için sonraki blogum yazısı gecikebilir. Blogumundaki yeni  revizyonlarını ileriki zamanlarda vakit ve yine arkadaş bulabilirsem güncelleyeceğim. Kendinize iyi bakınız! Yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle Allaha emanet olunuz arkadaşlar! İyi çalışmalar!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Not: Arkadaşlar! Burada Lehçe sözcüklerin Türkçe okunuşu yaklaşık olarak verilmiştir. Bazı okunuşlar yanlış olabilir. Konularda varsa ifade ya da cümle için eksiklikler, eksik olanları tam yazıp, yanlış olanları düzeltip güncelleyeceğim. Lehçe ve Türkçe cümle kuruluş yanlışım ya da imla hatası olursa;  gözden kaçırdığım bir şey olursa;  önerileriniz veya eleştirileriniz varsa, lütfen buraya yazınız. Sizlerden alacağım öneri ve görüşlerinden yararlanarak bu bloğumu daha iyi yazacağım ve ona göre güncelleyeceğim. İlgilinize teşekkür ederim.

Note: I write this blog for my hobby. Friends! If I do something wrong in Polish lessons- for instance, words, sentences, and conversations... etc, please warn or tell me. If you have any opinions, wishes, about this Polish lessons, please tell me them. Your opinions are very important for me. Thanks for your interest.